GYVENIMO APRAŠYMAS

/W.Szymborska/

.

Ko reikia?

Reikia parašyti prašymą,

O prie prašymo pridėti gyvenimo aprašymą.

Nepaisant to, kaip ilgai gyveni,

Aprašymas turi būti trumputis.

Privalu glaustumas ir atranka.

Kraštovaizdžių pakeitimas į adresus,

atsitiktinių prisiminimų į tikslias datas.

Iš visų meilių užtenka tik sutuoktinės,

o iš vaikų tik tų, kurie gimė.

Svarbiau, kas pažįsta tave, o ne ką tu pažįsti.

Kelionės tiktai tos, kur į užsienį.

Priklausomybė kam, tačiau be kodėl.

Apdovanojimai, be už ką.

Rašyk taip, tarsi su savimi nesikalbėdavai niekad

ir, save išvydęs, lenkdavais iš tolo.

Praleisk tylomis šunis, kates ir paukščius,

suvenyrą šlamštą, bičiulius ir sapnus.

Geriau kaina negu vertė,

Pavadinimas nei turinys.

Geriau numeris batų, o ne kur jisai eina,

Tas, kuriuo dedies esantis.

Šalia nuotrauka su atlėpusia ausimi.

Paisoma jos formos, o ne to, kas girdėti.

Kas girdėti?
Braškesys mašinų, kurios mala popierių.

WRITING A RESUME

by Wisława Szymborska

.

What needs to be done? Fill out the application and enclose the resume.

Regardless of the length of life, a resume is best kept short.

Concise, well-chosen facts are de rigueur. Landscapes are replaced by addresses, shaky memories give way to unshakable dates.

Of all your loves, mention only the marriage; of all your children, only those who were born.

Who knows you matters more than whom you know. Trips only if taken abroad. Memberships in what but without why. Honors, but not how they were earned.

Write as if you’d never talked to yourself and always kept yourself at arm’s length.

Pass over in silence your dogs, cats, birds, dusty keepsakes, friends, and dreams.

Price, not worth, and title, not what’s inside. His shoe size, not where he’s off to, that one you pass off as yourself. In addition, a photograph with one ear showing, What matters is its shape, not what it hears. What is there to hear, anyway? The clatter of paper shredders.